Επιστημονικό άρθρο στο British Dental Journal για το πως επηρεάζουν οι βιολογικοί παράγοντες (νέας γενιάς ανοσο-ρυθμιστικά φάρμακα κ.α.) την υγεία του στόματος.