Ερευνητική εργασία στο περιοδικό “Aging” , σχετικά με την ανίχνευση κυτταρικής γήρανσης
(σημ. έγινε εξώφυλλο – cover story)