Παρουσίαση στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Στοματολογίας το 2006

Παρουσίαση στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Στοματολογίας το 2006 (2006 EAOM meeting) , σε σύμπραξη με την ομάδα επιστημονικών συνεργατών από το στοματολογικό τμήμα του νοσοκομείου «Α. Συγγρός» (Επικεφαλής Καθ Στοματολογίας Γ. Λάσκαρης) , της κλινικής εμπειρίας από δύο μεγάλες σειρές ασθενών με πεμφιγοειδές των βλεννογόνων (149 ασθενείς) και πέμφιγα (157 ασθενείς) .